Polityka Nowej Szansy - spotkanie Q&A

Jak uzyskać pomoc publiczną w celu ratowania lub restrukturyzacji?
Podczas spotkania wskażemy na naszą dotychczasową praktykę oraz podpowiemy na co zwrócić uwagę podczas wnioskowania.
Gość specjalny: Marzena Zalewska - Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa ARP S.A.

 • Jakie są rodzaje zabezpieczeń i jak szacowana jest ich wartość rynkowa? 

 • Co może być wkładem własnym?

 • Kiedy przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej?

 • Jak ustalić otrzymaną dotychczas pomoc publiczną?

 • Jak wykazać, że nie było możliwe uzyskanie finansowania z rynku?

 • dr Patryk Filipiak

  Adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. Kwalifikowany li­­­ce­­n­cjo­­­no­­­wa­­­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny. Wspó­­ł­twó­­r­ca pra­­­wa re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go.

 • Maciej Zając

  Menedżer, CMT-Advisory sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, wycenach aktywów oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 • , ,