Farmaceutska komora Srbije - Nove funkcionalnosti u okviru portala eApoteka

17:00 - 17:05 - Uvodna reč
Slavica Milutinović, dipl. farm.
Direktor Farmaceutske komore Srbije

17:05 - 17:40 - Nove funkcionalnosti u okviru portala eApoteka
Mirjana Milutinović – dipl. farm., Slađana Guzijan – Projekt menadžer eRecept, Nebojša Đorđević – vođa razvojnog tima zdravstva, Nites, Željana Kovačević – farmaceutski tehničar – Helpdesk podrška, Bojan Kisić – koordinator projekta ​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

17:40 -18:30 - Diskusija

  • Nadogradnja elektronskog recepta za potrebe RFZO: eDoziranje i VDT (finansijska kontrola, prekomerno doziranje, N lista, algoritam izmena lista lekova)

  • Potvrda za preuzimanje recepta (notifikacija za IOS i Android)  - eRecept i eZdravlje

  • Video poziv između farmaceuta i pacijenta/izabranog lekara kao i sve mogućnosti unutar istog  - eZdravlje i eRecept

  • Obaveštenje o dostupnosti terapije – eZdravlje i eRecept

  • Kalendar za primenu terapije – eZdravlje

  • Zahtev za izmenu, eApoteka - eDoktor

  • EduMed edukacija

  • , ,