Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου και του νηπιαγωγού​​​​​​​

Κανένας δε φτάνει ξαφνικά στα 17 ή 18 και αποκτάει τότε ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και οι δεξιότητες, αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η επαγγελματική ανάπτυξη ουσιαστικά αρχίζει στην παιδική ηλικία και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. O επαγγελματικός προσανατολισμός στο δημοτικό σχολείο δεν αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει τα παιδιά να κάνουν πρόωρες επιλογές, αλλά στο να αποφύγει το πρόωρο κλείσιμο των μελλοντικών επιλογών και στην καλύτερη προετοιμασία τους.
Στην παρούσα εισήγηση θα συζητηθεί το πώς μπορούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί να βοηθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών.

  • Νίκος Δρόσος

    Webinar Host

  • , ,