Η μετάβαση από την εκπαίδευση STEM στην εκπαίδευση STEAM:  Η θέση των Τεχνών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην εκπαίδευση STEM​​​​​​​

Παρόλο που από πολλούς οι τέχνες θεωρούνται ως ο ‘φτωχός συγγενής’ και ο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα που δένει τα υπόλοιπα πεδία της εκπαίδευσης STEAM, στόχος είναι να αναδειχθεί  η δυναμική που προσδίδουν οι τέχνες στη συγκεκριμένη προσέγγιση, όχι απλά ως ένα ακόμη πεδίο που προστέθηκε στην εξίσωση αλλά ως ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη φιλοσοφία της προσέγγισης.   Ενσωματώνοντας τις τέχνες, μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο που θεωρεί τις εκφραστικές γλώσσες εξίσου ουσιαστικές (αντί για προαιρετικές ή σημαντικές) για τα υπόλοιπα πεδία που είναι σήμερα προνομιούχα, μπορεί να καταστήσει τόσο τη μαθησιακή εμπειρία όσο και τη διαδικασία της εκπαίδευσης πιο ολοκληρωμένη, ουσιαστική και δυναμική.

  • Χρυστάλλα Παπαδημήτρη-Καχριμάνη

    Webinar Host

  • , ,