Εκπαίδευση για την επόμενη δεκαετία: Πώς η εκπαίδευση STEM στηρίζει και στηρίζεται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικού συλλογισμού στη δημοτική και μέση εκπαίδευση​​​​​​​

Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε για τις βασικές αρχές και παραδοχές της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) όπως παρουσιάζεται στην τρέχουσα σύγχρονη βιβλιογραφία και στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων χωρών που την έχουν υιοθετήσει. Μέσα από παραδείγματα από εφαρμογές σε τάξεις, θα αναδειχθεί η χρησιμότητα των προσεγγίσεων (π.χ., η ιδέα της συν-διαμόρφωσης μαθημάτων STEM από διαφορετικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος), στοιχεία-κλειδιά της προσέγγισης, και κοινούς προβληματισμούς. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί πώς η ιδέα της ανάπτυξης του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης μπορεί να υποστηρίξει (αλλά και να υποστηριχθεί από) τις προσεγγίσεις STEM στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την επόμενη δεκαετία, προσδοκώντας να δώσει λειτουργικές απαντήσεις στο παράδοξο της εκπαίδευσης: πώς η εκπαίδευσης που εξ ορισμού προετοιμάζει τους πολίτες του αύριο, μπορεί να προετοιμάσει τα παιδιά μας για ένα μέλλον το οποίο πλέον δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι.
 

  • Λουκάς Λουκά

    Webinar Host

  • , ,