Δημοκρατικότητα στη μουσική μάθηση: συζητώντας την παιδαγωγική των άτυπων διαδικασιών μάθησης​​​​​​​

Η μουσική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα οραματίζεται τη συμπερίληψη και ενεργή εμπλοκή όλων χωρίς εξαίρεση των παιδιών στη μουσική πράξη. Στην παρούσα διάλεξη θα αναλυθεί η θεωρητική και πρακτική πτυχή της ενσωμάτωσης άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης σε τυπικά πλαίσια, και θα συζητηθούν αποτελέσματα ερευνών που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση προσφέρει δημοκρατικό πλαίσιο που σέβεται τη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων.

  • Maria Papazachariou – Christoforou

    Webinar Host

  • , ,