POZÝVAME VÁS NA ODBORNÝ SEMINÁR PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV, KARDIOLÓGOV A INTERNISTOV

KARDIAK V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Kardiak v ambulancii všeobecného lekára


 • Ako identifikovať pacienta so srdcovým zlyhávaním v ambulancii 
  všeobecného lekára?

  MUDr. Petra Ďurčíková
  Komplexný manažment pacienta s metabolickým syndrómom -
  spolupráca špecialistov a lekára prvého kontaktu 

  MUDr. Peter Mikus, PhD.
  Laboratórna diagnostika a manažment pacienta so srdcovým zlyhávaním v ambulancii praktického lekára
  MUDr. Adrian Bystriansky

 • REGISTRÁCIA: v pravom dolnom rohu tlačidlo REGISTROVAŤ (zobrazí sa Vám po odkliknutí "cookies")

 • Po úspešnej registrácii Vám príde na e-mail, ktorý ste zadali počas registrácie, link (preklik), prostredníctvom ktorého budete môcť webinár sledovať online a zapájať sa do diskusie cez chat.

 • Po skončení prednášok bude prebiehať diskusia - ak si želáte svoje otázky zaslať vopred, napíšte nám ich na [email protected]. Rovnako môžete urobiť aj v prípade akýchkoľvek nejasností.

  ​​​​​​​Tešíme sa na Vás!


 • LEKÁR, a. s.

  Vzdelávacie centrum SLK

 • MUDr. Petra Ďurčíková

 • MUDr. Peter Mikus, PhD.

  Webinar Host

 • MUDr. Adrian Bystriansky

  Webinar Host

 • , ,