WEBINAR​​

OPLEVERING WONING OF GEBOUW VOLGENS BENG-EISEN

Over het webinar

Vanaf 1 januari 2021 wordt de EnergiePrestatie (EP) van gebouwen berekend volgens de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800.

De methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw. Met de nieuwe rekenmethodiek worden de 3 EnergiePrestatie-indicatoren (EP1, EP2 en EP3) berekend uitgedrukt in kWh/m² per jaar.

​​​​​​​Tevens wordt de waarde voor de temperatuuroverschrijding bepaald (TOjuli).
​​​​​​​Deze uitkomsten worden getoetst aan de BENG-eisen conform het
bouwbesluit.

​​​

  • Hilco Pekel | Invent

    Webinar Host

  • , ,