SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Instytutu Studiów Podyplomowych
www.podyplomowe.info
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
mgr Paweł Łukaszewski

Zmiana terminu na:
Termin: 2 grudnia 2020 r., godzina 16:00 - 18:00.

  • , ,