MEMOplanner introduktion

Välkommen att delta på ett webinar om det kognitiva hjälpmedlet MEMOplanner. Detta är en introduktion där
​​​​​​​du får lära känna MEMOplanner.

  • Emilie Gerde

    Webinar Host

  • , ,