Farmaceutska Komora Srbije - Korak napred u pružanju usluge obolelima od dijabetesa – 1. deo

U okviru kontinuirane edukacije, koja je namenjena farmaceutima biće predstavlјeni SGLT2 inhibitori i GLP-1 RA, njihovo mesto u terapiji, doziranje, način primene, mere opreza i kontraindikacije, klinički značajne interakcije i neželјene reakcije na lek.

  • 17:00 do 17:15 Gojaznost i dijabetes tip 2 – sada imamo izlaz iz začaranog kruga, prof. dr Aleksandar Đukić, endokrinolog, KC Kragujevac

  • 17:15 do 17:30 Zaštitimo život pacijentima sa T2D, SI i HBB , prof. dr Aleksandra Jotić, UKC Srbije

  • 17:30 – 18:00 Uloga GLP-1 RA i SGLT-2 inhibitora u terapiji dijabetesa, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

  • 18:00 – 18:30 Savetovanje pacijenata u apoteci, mag. farm. spec. Tatjana Milošević

  • , ,