Farmaceutska komora Srbije

Podrška savetnicima za antibiotike i svima koji to žele da postanu

Usluga izdavanja antibiotika kod Helicobacter pylori infekcije i crevnih infekcija

  • 18:00 do 18:35 Smernice za lečenje Helicobacter pylori infekcije i drugih crevnih infekcija, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, Medicinski fakultet u Beogradu

  • 18:35 do 19:10 Farmakokinetika i farmakodinamika antibiotika kao osnova za racionalnu terapiju, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, Farmaceutski fakultet u Beogradu

  • 19:10 do 19:45 Savetovanje pacijenata u apoteci, Mag. farm. spec. Tatjana Milošević, AU Melem

  • 19:45 do 20:00 Diskusija

  • prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

  • prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

  • mag. farm. spec. Tatjana Milošević

  • , ,