Gratis webinarium

Effektiv upplärning i en lean organisation

Säkerställ rätt kompetens hos alla medarbetare

Varför "gå-bredvid" metoden inte fungerar

Vilka upplärningsmetoder fungerar och varför?
​​​​​​​​​​​​​​
Instruktörer, coachning och mentorskap

  • , ,