Σεμινάριο 5: Ομιλητές από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους συζητούν με μαθητές/τριες για την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα που τους/τις ενδιαφέρουν

  • European University Cyprus

    Webinar Host

  • , ,