INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


zaprasza na szkolenie:

Wybór metody
​​​​​​​a efektywność nauki czytania

  • Prowadząca:

    dr Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, surdologopeda w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku. Recenzentka w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

  • , ,