Σεμινάριο 3: Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων: Πώς μπορώ να μάθω να παίρνω καλύτερες αποφάσεις; / Κριτήρια για την λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων

  • European University Cyprus

    Webinar Host

  • , ,