Σεμινάριο 2: Αυτογνωσία, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση: Τρόποι ανάπτυξης / Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, πως να βρω το επάγγελμα που μου ταιριάζει.

  • European University Cyprus

    Webinar Host

  • , ,