Farmaceutska komora Srbije

Podrška savetnicima za antibiotike i svima koji to žele da postanu

Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcija urinarnog trakta

  • 18:00 do 18:35 Smernice za terapiju urinarnih infekcija, Prof. dr Aleksandra Kezić, Medicinski fakultet u Beogradu
  • 18:35 do 19:10 Antibiotici i uroantiseptici u lečenju infekcija urinarnog trakta, Van. prof. dr Ana Micov  Farmaceutski fakultet u Beogradu
  • 19:10 do 19:45 Savetovanje pacijenata u apoteci, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan, AU “Benu”'
  • 19:45 do 20:00 Diskusija
  • EduMed edukacija

  • , ,