TELLMANN EXECUTIVE ADVISORS & FORRETNINGSLØSNINGER NORGE

HR Digital Standup - Høst 2020
Fremtidens ansattereise

Torsdag 19. november 09:00 - 10:30

Tellmann og Forretningsløsninger Norge har gleden av å invitere til vår første HR Digital Standup. Her vil vi diskutere og gi en oppdatering på de nyeste trendene innen HR, HR-løsninger og HR-teknologi. 

Torsdag 19. november skal HR Digital Standup ha fokus på ansattreisen og hvordan denne vil utvikle seg de neste årene. Tre ulike leverandører som alle er ambisiøse innen strategisk HR er invitert. Denne gangen er det CatalystOne, 4human og Cornerstone som er med. De skal fortelle om hvordan de ser på HR fra den ansattes perspektiv, og hvordan deres løsninger støtter opp under dette i årene som kommer.

Strategiske HR-temaer vi vil diskutere er blant annet:
- Hvordan vil fremtidens ansattreise fortone seg?
Onboarding/Offboarding
Performance Management
Kompetansebygging

I tillegg blir det en spennende paneldebatt om tema "Fremtidens ansattreise"!

Pris: Gratis
Varighet: 90 minutter

Velkommen til webinar!

 • Velkommen ved Tellmann Executive Advisors

 • Fremtidens ansattreise ved Bjørn Inge Dalen

 • Standup 1: CatalystOne

 • Standup 2: 4human

 • Standup 3: Cornerstone

 • Paneldebatt og spørsmål

 • CatalystOne | Avtar Jasser | CEO & Founder

  CatalystOne Solutions er et raskt voksende SaaS-selskap med over 200 super-engasjerte medarbeidere som alle jobber mot samme mål: å hjelpe organisasjoner med å bygge engasjerende og utviklende arbeidsplasser. Vi ser på oss selv som mer enn en software-leverandør - en partner som jobber tett med kundene våre for å sikre at de lykkes og får maksimalt utbytte av sitt CatalystOne HR-system. Derfor tilbyr vi kontinuerlig hjelp og støtte, og setter vår stolthet i å alltid levere over forventning. Vi er sikre på at du ikke finner et annet selskap helt som oss! Vår sterke kultur og fokus på langsiktige partnerskap med kundene våre gjør at vi føler oss som en stor, lykkelig familie. Vi har et fantastisk produkt, men det som gjør oss unike og annerledes er alle de flotte menneskene våre. Alle de som utvikler produktet vårt og de som står opp hver eneste dag for å hjelpe kundene våre med å oppnå sine ambisjoner om å skape en arbeidsplass for engasjerte og involverte medarbeidere.

 • 4human | Pål Kristian Eggen | Strategic Business Manager

  Vi i 4human setter mennesket i sentrum. Vårt mål er å gjøre arbeidshverdagen lettere for både ledere og ansatte, slik at de kan fokusere på deres daglige gjøremål på kontoret. Vi er en komplett leverandør innen HR-løsninger, og vi har en av de mest funksjonsrike HRM- systemene i landet. Våre moderne skybaserte HRM løsninger effektiviserer personalprosesser, forbedrer oppfølgingsrutiner, gir deg oversikt over fravær, og sikrer positive og motiverende ansettelsesprosesser. Våre digitale HR-løsninger bidrar også til en effektiv digitalisering av det offentlige Norge, gjennom tett integrasjon med elektroniske tjenester fra Altinn og Nav. Vi leverer HR-systemer til virksomheter innen helse, finans, varehandel, utdanning, forskning og bygg og anlegg.

 • Cornerstone | Jesper Michaelsen | Country Manager Norge

  Cornerstone har verdens ledende skybaserte plattform for Talent & People Management. De ansatte er bedriftens absolutt viktigste ressurs, så å utvikle, motivere og engasjere alle ansatte på tvers av organisasjonen, er noe av det viktigste en bedrift kan gjøre i tiden som kommer. Cornerstone tilbyr en helhetlig HR plattform som støtter opp om bedriftens strategisk HR prosesser gjennom hele den ansattes livsløp – fra rekruttering, onboarding, talentutvikling og administrative HR-prosesser.

 • Tellmann | Håkon Røed

  Håkon er til daglig partner i Tellmann, i tillegg til at han er en av flere managere i nettverket Forretningsløsninger Norge. Han skal gi oss en kort introduksjon til nettverksgruppen.

 • Tellmann | Bjørn Inge Dalen

  Bjørn Inge er assosiert partner i Tellmann og har lang erfaring innen digital HR. Hvordan vil fremtidens ansattreise fortone seg og hvordan påvirker dette teknologistøtten? Hva vil nye generasjoner forvente av verktøystøtte i sitt arbeidsforhold? Bjørn Inge tar oss inn i fremtiden!

 • Tellmann | Amund Breda

  Amund er seniorrådgiver i Tellmann og vil administrere chatten og sørge for at alle får sine spørsmål besvart.

 • , ,