Papirbaserte ASK hjelpemilder

Hvorfor papir ?

Hvorfor begge deler ?

(Både elektronisk og papir .)

  • Aina Ask

    Webinar Host

  • Mari Aakvik

    Webinar Host

  • , ,