Farmaceutska komora Srbije

Primena standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom

 • 17:00 – 17:05 Uvodna reč​​​​​​​
  Slavica Milutinović, dipl. farm.

 • 17:05 – 17:15 Zašto nam je potrebna standardizovana farmaceutska usluga za pacijente sa astmom?

  Mag. farm. spec. Milan Rakić

 • 17:15 – 17:40 Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji astme

  Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

 • 17:40 – 18:10 Struktura usluge po koracima ​​​​​​​

  Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan

  Mag. farm. spec. Sonja Stojilјković

 • , ,