Đồng Hành Cùng Con Trở Thành Công Dân Toàn Cầu - Ngày 1

Khám phá hệ thống toàn diện giúp hàng ngàn học viên tự tin giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh, đạt điểm số mong muốn để có học bổng, du học và làm việc trên khắp thế giới

  • Đào Thị Hằng

    Webinar Host

  • , ,