WEBINAR 15. MAI | 10:00 - 11:15

I SAMARBEID MED MØRE OG ROMSDAL HØYRE OG MARITIMT FORUM
​​​​​​​Shipping og offshore i ruskevær

Hvilke virkemidler har vi for å ta selskapet gjennom ukjent farvann?

Kvale tilbyr målrettet rådgivning basert på god kjennskap til shipping- og offshorebransjen gjennom sitt erfarne shipping-/offshore team, samt spesialisert kompetanse innen restrukturering og konkurs med et av landets største insolvens- og restruktureringsmiljøer.

Ingen deltakeravgift!


Temaer for webinaret:

 • Hvilke grep kan og bør din virksomhet ta allerede nå for å minimere skadeeffektene av krisen vi befinner oss i?

 •  Hvilke verktøy gir den nye rekonstruksjonsloven din bedrift, for å løse selskapets økonomiske problemer?

 • Jo Rodin

  Advokat Jo Rodin har vært involvert i utenrettslige restruktureringer av en rekke av de største offshorerederiene i Norge de seneste årene.

 • Stine D. Snertingdalen

  Partner Stine D. Snertingdalen har medvirket under utarbeidelsen av rekonstruksjonsloven og er spesialisert innen restrukturering av virksomheter.

 • Henrik Grung

  Partner Henrik Grung bistår flere større rederi i krisehåndtering både fra styrerommet, ved myndighetskontakt og i rådgivning ved den daglige driften.

 • Monica Gjerde Sperre

  Partner Monica Gjerde Sperre bistår noen av de største rederiene langs kysten med å tilpasse bemanning og omorganisere driften, herunder både ansettelser og nedbemanninger.

 • Lilly Kathrin Relling

  Senioradvokat Lilly Kathrin Relling bistår norske og utenlandske klienter innenfor shipping- og offshoreindustrien.

 • , ,