İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor!

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenler, bu alandaki çalışmalarını özel bir konu çerçevesinde masaya yatırıyor. İklim Kafe Konuşmaları'nda iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya geliyoruz.

İklim Kafe Konuşmalarının yirmibirincisi Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü araştırmacısı Ezgi Ediboğlu Sakowsky ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in katılımıyla 26 Ekim 2022, Çarşamba saat 15:00'te yapılacaktır.

İklim Kafe Konuşmaları - 21
26 Ekim 2022, Çarşamba, 15:00

''İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi''
Konuşmacı: Ezgi Ediboğlu Sakowsky, Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü Araştırmacısı
Moderatör: Ümit Şahin, İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü

İklim değişikliği ile mücadelede en önemli yöntemlerden biri olan çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımı ve transferi hususunda Türkiye iç ve dış politikalarına yön vermeye çalıştığı, konunun önemini özellikle de enerji teknolojileri anlamında fark etmeye başladığı kritik bir dönemdedir. Hem iklim değişikliği hem de enerji dönüşümü anlamında kilit olan bu teknolojilerin uluslararası anlaşmalar ve örgütlerce ele alınışının başlı başına karmaşık olması, Türkiye gibi tüm gelişmekte olan devletler için iç politika yapımını görece zorlaştırmaktadır. Bu toplantıda, çevreye duyarlı teknolojilerin tarihsel tartışmalarından başlayarak, farklı rejimlerce ele alınış biçimleri, devletlerin bu teknolojilere erişimi anlamında karşılarına çıkan sorunlar ile Türkiye'nin bu konuya nasıl baktığı; nasıl bakmasının önerildiği; özel şirketler, belediyeler ve üniversitelerce konunun nasıl ilişkili olduğu; işbu teknolojilere nerelerden nasıl erişilebileceği konuları tartışılacaktır. 

Ezgi Ediboğlu Sakowsky Hakkında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Ediboğlu, avukat olarak TEMA'nın hukuk müşavirliğini yapan hukuk bürosunda çevre hukuku alanında çalışmıştır. Marmara Üniversitesi'nde başladığı Kamu Hukuku yüksek lisansını yarıda bırakarak, Birleşik Krallık'ta bulunan Aberdeen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine tekrar başlamış ve aynı üniversitede doktora eğitimini de tamamlamıştır. Doktora uzmanlık alanı uluslararası iklim değişikliği rejimi, uluslararası örgütler, uluslararası çevre ve enerji hukuku olan Ediboğlu, 2020 yılı Kasım ayından beri Türkiye'de akademisyenlik yapmaktadır. 2021-2022 döneminde iklim değişikliği alanında Mercator-İPM araştırmacısı olarak çalışmıştır. İBB'ye danışmanlık vermek, Kamu Harcamalarını İzleme Platformu'nda gönüllü olmak gibi çalışmalar da yürütmekle beraber, Kasım 2022 itibariyle Almanya Münih'te bulunan Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü'nde araştırmacı olarak kariyerine devam edecektir.

  • Ümit Şahin

  • Ezgi Ediboğlu Sakowsky

  • , ,