Gamedev to nie tylko symulatory na PC. Produkcja i marketing gier indie premium [Webinar z prezesem Vixa Games i Redaktorem Naczelnym Strefy Inwestorów]

Szerzej o producentach gier indie, różnicach i podobieństwach między symulatorami oraz potencjale sprzedażowym tytułów indie premium opowie podczas webinaru prezes zarządu Vixa Games, Juliusz Mićko. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 listopada 2021 roku o godz. 10:00. Webinar poprowadzi redaktor naczelny Strefy Inwestorów, Paweł Biedrzycki. Podczas webinaru będzie można zadawać pytania

  • Strefa Inwestorów

  • Juliusz Mićko

    Prezes Zarządu Vixa Games

  • Paweł Biedrzycki

    Redaktor Naczelny Strefy Inwestorów

  • Inner Value

  • , ,