İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü Türkiye ortaklığıyla başlattığımız "Eşikteki Türkiye" webinar serisinin sekizinci buluşması 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 15:00'te gerçekleşecektir.

İnsanlık küreselleşme, yeni teknolojiler, iklim değişikliği gibi herkesi yatay kesen dinamiklerin yanı sıra her bir ülkeyi farklı şekillerde etkileyen göç, terör, radikalleşme, eşitsizlik, yoksulluk gibi gelişmeler üzerinden yeni bir tecrübe yaşıyor. Bu tecrübe, birbirinden farklı düzeylerde de olsa, her ülke ve toplumun bilgi, olgu ve değer ile ilişkilerini yapısal olarak dönüştürüyor. Bu webinar serisinde Türkiye'nin de yakından hissettiği bu dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerinin anlaşılması, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşiminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu buluşmada, 2021/22 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hatem Ete ve Ferhat Kentel tarafından yürütülen "Türkiye'de Milliyetçilik Algısı" başlıklı toplumsal eğilimler anketinin verileri ve çıktıları paylaşılacaktır.

Eşikteki Türkiye
Tarih:  10 Mayıs 2022, 15:00
Konuşmacılar: Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel, Fuat Keyman
Moderatör: Senem Aydın-Düzgit

  • Senem Aydın-Düzgit

  • Hatem Ete

  • Ferhat Kentel

  • Fuat Keyman

  • , ,