Mówienie uczy słuchania

Termin: sobota, 14 listopada 2020 r., godzina 10:00 - 11:30.

  • prof. Jerzy Bralczyk

    Profesor, doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Profesor Bralczyk odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). W 2013 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

  • , ,