Farmaceutska komora Srbije

​​​​​​​Standardi dobre apotekarske prakse za sistem kvaliteta

  • 17:00 – 17:30 Standardi dobre apotekarske prakse za sistem kvaliteta - pregled zahteva
    ​​​​​​​Mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka Beograd
  • 17:30 – 18:00 Primeri dobre prakse: interna i unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada, praćenje zadovolјstva korisnika, pokazatelјi kvaliteta zdravstvene zaštite
    ​​​​​​​Mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka Beograd
  • 18:00 – 18:30 Diskusija

  • EduMed edukacija

  • , ,