Power Query = Excel Revolution

Är du beredd att revolutionera ditt arbete i Excel?
Välkommen att se hur du trollar med Power Query.

  • Tobias Ljung

    Excelexpert och utbildningsansvarig

  • Robert Larsson

    Excel- och Officeexpert

  • Anna-Karin Petrusson

    Excel- och Officeexpert

  • , ,