SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Instytutu Studiów Podyplomowych
www.podyplomowe.info
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej nauczyciela w szkole ponadpodstawowej. Wykorzystanie
w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie
z technologii cyfrowych
mgr Martyna Manowska- Laszczak


Termin: 8 grudnia 2020 r., godzina 16:00 - 18:00.

  • , ,