BESPLATAN INFOSTUDHUB WEBINAR

Govorne tehnologije na srpskom jeziku


Pridružite nam se u sredu, 3. juna, od 20 časova, kada ćemo pričati sa našim gostom, Branislavom Popvićem, inače višim naučnim saradnikom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
About the Webinar

Webinar će obuhvatiti teme primene veštačke inteligencije u razvoju govornih tehnologija na srpskom jeziku, automatsko prepoznavanje (ASR) i sinteza govora (TTS), prepoznavanje emocija, duboke neuralne mreže, adaptacija na glas govornika, govorni asistent, virtuelni identitet, aktuelni planovi i projekti, a namenjen je celom IT sektoru kao i ostalom širem auditorijumu, odnosno svima kojima se ova tema učini zanimljivom.
​​​​​​​
Više informacija o predavaču dostupno je na adresi www.branislavpopovic.com.

  • Zeljko Crnjakovic

    Webinar Host

  • Branislav Popović

    Webinar Host

  • , ,