SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Instytutu Studiów Podyplomowych
www.podyplomowe.info
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej
mgr Izabela Sokołowska- Zatorska


Termin: 19 listopada 2020 r., godzina 16:00 - 18:00.

  • , ,