SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Instytutu Studiów Podyplomowych
www.podyplomowe.info
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
prof. oświaty mgr Krystyna Adaśko


Termin: 16 listopada 2020 r., godzina 16:00 - 18:00.

  • , ,