INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020 / 2021
dla studentów studiów podyplomowych
Instytutu Studiów Podyplomowych
www.podyplomowe.info

Wykład inauguracyjny pt. "Budowanie relacji w klasie, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej" wygłosi profesor Jacek Pyżalski.
  • prof. Jacek Pyżalski

    Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

  • , ,