NEN7510, Lust of Last

De kwaliteit van de zorg wordt steeds afhankelijk van de IT en de IT-dienstverlening. Terwijl van de IT steeds meer flexibiliteit gevraagd wordt, neemt de regelgeving ook toe. Een kans of een bedreiging?

Beide antwoorden zijn correct. Wie NEN7510, AVG, en Convenant als bureaucratie ziet zal merken dat ze belemmerend werken. Maar wie de regelgeving als een kans ziet om kwaliteit te realiseren krijgt ook gelijk.....

  • Wim Hoving

    Webinar Host

  • , ,