ÅRETS VIKTIGASTE WEBINAR.
För dig som har ett investeringsbart kapital över 100 000 SEK

VANEO CAPITAL AB

Säkra din plats till ett mycket uppskattat webinar där vi berättar mer om vår förvaltningsmodell som har gett en stabil avkastning.
Ta del av hur vi sänker vår marknadsrisk i en turbulent marknad.

Vaneo Capital AB är ett förvaltningsbolag som ägs av våra investerare. 

 • Ett långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare.

  Hur vi undviker alltför höga risker i marknaden.

 • Fria placeringsregler.

  Vår nuvarande allokering i marknaden.

 • Förvaltningsstrategi.

  Riskhantering, portföljutveckling & investeringar.

 • Global portfölj med en väl diversifierad branschspridning.

  Långsiktig väl diversifierad portfölj som ser till bolagets tillväxtmöjligheter i olika branscher.

 • Per-Henrik Stjernström

  Presenteras av:

 • , ,