Oferta publiczna akcji Prodromus [Webinar z przedstawicielami spółki​​​​​​​

W poniedziałek, 23 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 zapraszamy na webinar z prezesem zarządu, Bartłomiejem Wielogórskim oraz dyrektorem ds. finansowych, Tomaszem Chwiałkowskim. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferty publicznej akcji oraz plany rozwoju spółki. Inwestorzy będą mogli zadawać pytania podczas webinaru.

  • Strefa Inwestorów

  • Bartłomiej Wielogórski

    Prezes Zarządu Prodromus S.A.

  • Tomasz Chwiałkowski

    Dyrektor ds. Finansowych Prodromus S.A.

  • , ,