Slovenská lekárska komora a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou LEKÁR, a. s. Vás pozývajú na sériu odborných webinárov "Preventívne a skríningové programy od A po Z".

PREVENTÍVNA MEDICÍNA X.
BLOK 3

OČKOVANIE, VÝZNAM ŠTATISTIKY V PREVENCII A LIEČBE OCHORENÍ

PREVENTÍVNA MEDICÍNA X. (3. BLOK)


 • Očkovanie na Slovensku - súčasnosť a história
  MUDr. Katarína Šimovičová
  Očkovanie HPV
  MUDr. Miroslav Kotek
  Pohľad infektológa na očkovanie a liečbu invazívnych
  pneumokokových infekcií

  prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

  Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
  Vývoj odvrátiteľnej úmrtnosti na Slovensku
  prof. Ing. Beata Gavurová, PhD., MBA
  Význam štatistických zisťovaní  a zberu údajov
  MUDr. Anna Baráková

 • REGISTRÁCIA: v pravom dolnom rohu tlačidlo REGISTROVAŤ (zobrazí sa Vám po odkliknutí "cookies")

 • Po úspešnej registrácii Vám príde na e-mail, ktorý ste zadali počas registrácie, link (preklik), prostredníctvom ktorého budete môcť webinár sledovať online a zapájať sa do diskusie cez chat.

 • Po skončení prednášok bude prebiehať diskusia - ak si želáte svoje otázky zaslať vopred, napíšte nám ich na [email protected] Rovnako môžete urobiť aj v prípade akýchkoľvek nejasností.

  ​​​​​​​Tešíme sa na Vás!


 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

 • MUDr. Katarína Šimovičová

  Webinar Host

 • MUDr. Miroslav Kotek

  Webinar Host

 • MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

  Webinar Host

 • prof. Ing. Beata Gavurová, PhD., MBA

  Webinar Host

 • MUDr. Anna Baráková

  Webinar Host

 • , ,