Διαδικτυακή παρουσίαση της Νομικής Σχολής:
Νομικές σπουδές ως βάση για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα

  • European University Cyprus

    Webinar Host

  • , ,