Slovenská lekárska komora a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou LEKÁR, a. s. Vás pozývajú na sériu odborných webinárov "Preventívne a skríningové programy od A po Z".

PREVENTÍVNA MEDICÍNA X.
BLOK 2

VÝZNAM ZÁKLADNÝCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK PRI VČASNEJ DIAGNOSTIKE

PREVENTÍVNA MEDICÍNA X. (2. BLOK)


 • Preventívny program pre deti a dorast
  MUDr. Katarína Šimovičová
  Vyšetrenia psychomotorického vývinu: aký je význam...
  PaedDr. Oľga Matušková
  Náplň preventívnej prehliadky VLD a možnosti dispenzarizácie...
  MUDr. Stanislava Bachledová

  Projekt obezita u všeobecných lekárov pre deti a dorast z pohľadu...
  MUDr. Michaela Fajtová, MPH
  Liečba artériovej hypertenzie na Slovensku z pohľadu údajov ZP
  Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.

  Nové kompetencie VLD ambulancie - POCT možnosti. Ideme s dobou
  MUDr. Eva Bérešová
  Prevencia v gynekológii
  doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.


 • REGISTRÁCIA: v pravom dolnom rohu tlačidlo REGISTROVAŤ (zobrazí sa Vám po odkliknutí "cookies")

 • Po úspešnej registrácii Vám príde na e-mail, ktorý ste zadali počas registrácie, link (preklik), prostredníctvom ktorého budete môcť webinár sledovať online a zapájať sa do diskusie cez chat.

 • Po skončení prednášok bude prebiehať diskusia - ak si želáte svoje otázky zaslať vopred, napíšte nám ich na [email protected] Rovnako môžete urobiť aj v prípade akýchkoľvek nejasností.

  ​​​​​​​Tešíme sa na Vás!


 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

 • MUDr. Katarína Šimovičová

  Webinar Host

 • PaedDr. Oľga Matušková

  Webinar Host

 • MUDr. Stanislava Bachledová

  Webinar Host

 • MUDr. Michaela Fajtová, MPH

  Webinar Host

 • Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.

  Webinar Host

 • MUDr. Eva Bérešová

  Webinar Host

 • doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.

  Webinar Host

 • , ,