​​​​​​​Ντόπινγκ και αντί- ντόπινγκ κοντρόλ στην  θεραπευτική των αθλητικών κακώσεων.
​​​​​​​Ο ρόλος του ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ)  και οι νομικές συνέπειες για ιατρούς και αθλητές.


Διοργάνωση: ΕΟΚΑΝ 
​​​​​​​

​​​​​​​


Παναγιώτης Σκανδαλάκης

Χαιρετισμός και εισαγωγή στους σκοπούς του ΕΟΚΑΝ 

Πύρρος Δήμας

Η εμπειρία  από τους κινδύνους αποκλεισμού λόγω φαρμακευτικών ουσιών  για την θεραπεία μυοσκελετικών τραυματισμών

Γεώργιος Τσακωτός

Η εμπειρία του Ορθοπαιδικού  και οι επαγγελματικοί κίνδυνοι στις απαιτήσεις  του αθλητή  για γρήγορη αποθεραπεία

Ευανθία Καραχάλιου

Αντιντόπινγκ: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους μηχανισμούς ελέγχου. Ο ρόλος του Ιατρικού Προσωπικού Υποστήριξης Αθλητών»

Ελένη Καραβέλα

Νομικό πλαίσιο και συνέπειες για αθλητές και θεράποντες ιατρούς στην χρήση απαγορευμένων ουσιών

Εμμανουήλ  Φανδρίδης

Προβληματισμοί στην θεραπεία αθλητικών κακώσεων και  οι περιορισμοί από το ΕΟΚΑΝ

Χιώτης Ιωάννης

Συμπεράσματα και Προτάσεις 


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής    και Τραυματολογίας δεν φέρει καμία ευθύνη για            το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, των               διαλέξεων και των προσωπικών απόψεων των      ομιλητών και των συμμετεχόντων στα webinars.​​​​​​​

 • E.E.X.O.T.

  Webinar Host

 • Παναγιώτης Σκανδαλάκης

  Ομιλητής

 • Πύρρος Δήμας

  Ομιλητής

 • Γεώργιος Τσακωτός

  Ομιλητής

 • Ευανθία Καραχάλιου

  Ομιλήτρια

 • Ελένη Καραβέλα

  Ομιλήτρια

 • Εμμανουήλ Φανδρίδης

  Ομιλητής

 • Χιώτης Ιωάννης

  Συντονιστής-Ομιλητής

 • , ,