​​​​​​​Αθλητικές Κακώσεις Ισχίου
Συντονισμός: Αθανάσιος Παπαβασιλείου – Κωνσταντίνος Κατέρος - Γεώργιος Κυριακόπουλος 


Αθλητικές Κακώσεις γύρω από το Ισχίο στον αναπτυσσόμενο σκελετό


Ο αλγόριθμος προσέγγισης και αντιμετώπισης του επώδυνου μη-αρθριτικού ισχίου


Ο ρόλος και όρια της αρθροσκόπησης ισχίου


Τι μπορεί να «δει» ο ακτινολόγος και τι θέλει να «ξέρει» ο ορθοπαιδικός

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​ Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής    και Τραυματολογίας δεν φέρει καμία ευθύνη για            το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, των               διαλέξεων και των προσωπικών απόψεων των      ομιλητών και των συμμετεχόντων στα webinars.

 • E.E.X.O.T.

  Webinar Host

 • Κ. Κατέρος

  Συντονιστής

 • Χ. Κωσταντουλάκης

  Ομιλητής

 • Λ. Πουλτσίδης

  Ομιλητής

 • Α. Παπαβασιλείου

  Ομιλητής - Συντονιστής

 • Μ. Νάτσικα

  Ομιλήτρια

 • Γ. Κυριακόπουλος

  Συντονιστής

 • , ,