İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütmektedir.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için 20 Nisan 2021, Salı saat 15.00'te Murat Erdoğan, Ahmet İçduygu, Fuat Keyman ve Kemal Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşecek "Suriyeliler: Olgular, Algılar ve Yönetişim" isimli Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz.

  • Murat Erdoğan

  • Ahmet İçduygu

  • Fuat Keyman

  • Kemal Kirişci

  • , ,