Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium

Åberopade företag och underleverantörer - vad är skillnaden?

Välkommen till ett informativt webbinarium!

Vi utforskar skillnaderna mellan åberopade företag och underleverantörer inom offentlig upphandling. Detta webbinarium är utformat för att ge klarhet i hur dessa roller definieras och används, samt vilka lagar och regler som styr deras användning.

 • Förstå de juridiska skillnaderna och kraven​​​​​​​

  Läs och förstå relevanta delar av lagen om offentlig upphandling (LOU). Identifiera och notera viktiga skillnader och likheter mellan åberopade företag och underleverantörer.

 • Implementera bästa praxis för att vinna upphandlingar

  Deltagarna ska kunna implementera bästa praxis för att använda åberopade företag och underleverantörer på ett korrekt sätt i sina anbud.

 • När blir en leverantör en underleverantör?

  Det finns mycket gränsdragningsproblem när det kommer till underleverantörer, vi reder ut vad som gäller.

 • Per Werling

  Webinar Host

 • , ,