Bezpłatne szkolenie on-line

Rozliczanie i kontrola dofinansowań z FGŚP w ramach
​​​​​​​Tarczy Antykryzysowej

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?​​​​​​​

W webinarium powinni wziąć udział przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W okresie 3 lat od otrzymania wsparcia trzeba liczyć się z kontrolą WUP, dlatego warto zadbać o właściwe wykorzystanie i rozliczenie środków, aby uniknąć dotkliwych sankcji za błędy.

  • Czego może oczekiwać od przedsiębiorcy WUP w czasie kontroli?

  • Jak przygotować się do kontroli WUP?

  • Jakie są ryzyka związane z ustaleniem nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z FGŚP?


  • adw. Karolina Kołakowska

    Ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

  • , ,