БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ

Безплатна Онлайн Лекция: Инвестиране с по-малки суми чрез опции​​​​​​​


Как да купя акции на по-ниски цени от пазарните? Как с малка сума да участвам във възхода на скъпи акции? Как да огранича риска без да задуша потенциала за печалба? Как да се защитя (хеджирам) срещу падащ пазар, без да губя много, ако сгреша?

  • , ,