İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütmektedir.
​​​​​​​
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için 12 Ocak 2021, Salı saat 15.00'te Ayşe Betül ÇelikDoğu Durgun, Senem Aydın-Düzgit ve Zeynep Gülru Göker'in katılımıyla gerçekleşecek "Türkiye’de ve Dünyada Kadın" isimli Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz.

  • Ayşe Betül Çelik

  • Doğu Durgun

  • Zeynep Gülru Göker

  • Senem Aydın-Düzgit

  • , ,