Χειρουργική Ώμου. Παρουσίαση Περιστατικών


Συντονιστής: Ε. Φανδρίδης  ​​​​​​​

Ομιλητές 

Δ. Αλεξάκης            

Ε. Αντωνογιαννάκης   

Χ. Γιαννακόπουλος        

Π. Δημακόπουλος  

Α. Παναγόπουλος       

Π. Παπαδόπουλος           

Χ. Σινωπίδης          

Ι. Φερούσης     


    Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τα κάτωθι:
  Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, οι διαλέξεις      και οι συνομιλίες, που πραγματοποιούνται στη       διάρκεια αυτού του Webinar γίνονται με ευθύνη των ομιλητών, εκφράζουν τις επιστημονικές τους      απόψεις και δεν αποτελούν επίσημη θέση της
 Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής                              και Τραυματολογίας
                                      E.E.X.O.T.           

 • Ε. Φανδρίδης

  Συντονιστής

 • Δ. Αλεξάκης

  Ομιλητής

 • Ε. Αντωνογιαννάκης

  Ομιλητής

 • Χ. Γιαννακόπουλος

  Ομιλητής

 • Π. Δημακόπουλος

  Ομιλητής

 • Α. Παναγόπουλος

  Ομιλητής

 • Π. Παπαδόπουλος

  Ομιλητής

 • Χ. Σινωπίδης

  Ομιλητής

 • Ι. Φερούσης

  Ομιλητής

 • , ,