Retorik - förändringskommunikation som övertygar

Varför är de grundläggande retoriska begreppen viktiga i förändringsarbetet? Vad bör vi som praktiserar förändringskommunikation och förändringsledarskap lära av antikens tänkare?

  • Peter Gustafsson

    VD, Symbal Communication

  • Lisa-Marie Teubler

    Learning Designer, fil.dr. i engelsk litteratur

  • , ,