Wykład poprowadzi
mgr Joanna Żarska


Integracja sensoryczna jako metoda terapeutyczna w pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Termin: sobota, 23 maja 2020 r., Godzina 14:00 - 15:30.

  • mgr Joanna Żarska

    Nauczyciel akademicki, wykładowca ISP, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

  • , ,